20191017_110348_edited.jpg

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

 

Priority školy

Individuální přístup, sebehodnocení, smysluplnost, spolupráce, svobodná volba postupu, práce s různými zdroji informací, kritické myšlení, pěstovat vztah k přírodě, kultuře, používání moderních a aktivizujících metod učení, bezpečné prostředí, rozvoj klíčových kompetencí.

Když neumíš - naučíme.

Když nerozumíš - vysvětlíme Ti.

Když už nemůžeš - pomůžeme Ti.

Když nechceš - rozejdeme se.

                                        (Tomáš Baťa)

IMG_0039.JPG
IMG_0040.JPG
IMG_0042.JPG
IMG_0043.JPG
IMG_0044.JPG
IMG_0045.JPG
IMG_0046.JPG
IMG_0047.JPG
 
Image by Maarten van den Heuvel

Dokumenty a formuláře

 

Roční plán

Školní řád

Dodatek č. 1 k ŠVP

Výroční zpráva 2018/2019

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Doporučený postup při akutních onemocnění v průběhu pandemie CO

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU DO 2025

Návrh rozpočtu na rok 2022

Rozvrh hodin pro školní rok 2020/21

Provozní řád

Download

ROZVRH ONLINE HODIN v době distanční výuky

Žádost o přestup žáka/žákyně do ZÁKLADNÍ nebo MATEŘSKÉ školy Studenec

Žádost o uvolnění žáka z vyučování

GDPR - distanční výuka

GDPR - testování na Covid-19

Dodatek ke školnímu řádu pro distanční vzdělávání a pro nošení ochranných prostředků ve škole

Hodnocení žáků

 
 

Naši učitelé

Mgr. Milada Červinčáková

Ředitelka, třídní učitelka v 1. a 2. ročníku

Mgr. Jaroslava Nevrklová

Třídní učitelka v 3., 4. a 5. ročníku

Mgr. Jana Harestová

Učitelka