top of page
ZS-Studenec-lock-screen.jpg

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Základní škola: Welcome
10051_samolepici_tapeta_foli_Gekkofix_cervena_matna,_sire_45_cm.jpg
Základní škola: Welcome

Priority školy

Individuální přístup, sebehodnocení, smysluplnost, spolupráce, svobodná volba postupu, práce s různými zdroji informací, kritické myšlení, pěstovat vztah k přírodě, kultuře, používání moderních a aktivizujících metod učení, bezpečné prostředí, rozvoj klíčových kompetencí.

Když neumíš - naučíme.

Když nerozumíš - vysvětlíme Ti.

Když už nemůžeš - pomůžeme Ti.

Když nechceš - rozejdeme se.

                                        (Tomáš Baťa)

IMG_0041.JPG
IMG_0046.JPG
IMG_0045.JPG
IMG_0044.JPG
IMG_0043.JPG
IMG_0042.JPG
IMG_0233.JPG
IMG_0238.JPG
Základní škola: Our Mission
Image by Maarten van den Heuvel

Dokumenty a formuláře

Základní škola: O mně

Školní řád

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU DO 2025

Schválený návrh rozpočtu 2023, plán nákladů a výnosů

Provozní řád

Žádost o přestup žáka/žákyně do ZÁKLADNÍ nebo MATEŘSKÉ školy Studenec

Žádost o uvolnění žáka z vyučování

Hodnocení žáků

Kontaktní údaje na pověřence - GDPR

Fotky k výroční zprávě 2022/2023

Výroční zpráva 2022/2023

Návrh rozpočtu 2024

Předměty, které vyučují pedagogové ve školním roce 2023/24

Download

rozvrh hodin pro školní rok 2023/24

Školská rada 

Základní škola: Soubory
Základní škola: Pro Gallery

Naši učitelé

Mgr. Milada Červinčáková

Ředitelka, třídní učitelka v 1. a 2. ročníku

Mgr. Jaroslava Nevrklová

Třídní učitelka v 3., 4. a 5. ročníku

Mgr. Jana Harestová

Učitelka

Základní škola: Staff
bottom of page