ZÁKLADNÍ ŠKOLA

 

Plánované akce

Vyhlášení ředitelského volna 


Ředitelka Základní školy a mateřské školy Studenec vyhlašuje v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, ve smyslu § 2 odst. 5 vyhlášky MŠMT ČR č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, v platném znění, na pondělí a úterý 29. a 30. června 2020 ředitelské volno. Volno se týká základní školy  - dopolední výuky, odpoledních činností a školní jídelny. 

Školní rok 2019/20 končí v pátek 26. června 2020. 


Důvodem je příprava školy na rekonstrukci. 

 

Priority školy

Naše škola klade velký důraz na rodinné prostředí, individuální přístup, sebehodnocení, moderní a efektivní metody výuky, výuku anglického jazyka už od 1. ročníku, pestrou činnost školní družiny, mimoškolní akce a zejména na dobré mezilidské vztahy.

 
Image by Maarten van den Heuvel

Dokumenty a formuláře

 

Roční plán

Rozvrh šk. rok 2019/2020

Školní řád

Dodatek č. 1 k ŠVP

Výroční zpráva 2018/2019

tiskopis ošetřovné

doporučený postup (ošetřovné)

zápis do 1. ročníku 2020/21

Výsledková listina - zápis do 1. ročníku 2020/2021

INFORMACE K OTEVŘENÍ ŠKOLY 25.5.

DESATERO BOZ

PŘIHLÁŠKA DO SKUPINY

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Návrh rozpočtu 2020

Návrh střednědobý výhled rozpočtu

Hodnocení vzdělávání žáků 

 
 

Naši učitelé

Mgr. Milada Červinčáková

Ředitelka, třídní učitelka v 1. 2. a 5. ročníku

Mgr. Jaroslava Nevrklová

Třídní učitelka 3. a 4. ročníku

Mgr. Rostislava Obršlíková

Učitelka

 

©2019 Základní a mateřská škola Studenec