Image by Maarten van den Heuvel
 

Obecné dokumenty

Roční plán

Školní řád

Výroční zpráva 2018/2019

 

Dokumenty k zápisu do MŠ

Žádost o přijetí do MŠ

Kritéria pro přijetí do MŠ

Čestné prohlášení k zápisu do MŠ

Souhlas s poskytnutím kopií rodného listu a očkovacího průkazu pro účely zápisu dítěte do MŠ

 

Dokumenty související s koronavirem

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

 
 

Naši učitelé

obecný kontakt do MŠ: ms.studenec@seznam.cz

 

©2019 Základní a mateřská škola Studenec