JÍDELNA

 
Image by Maarten van den Heuvel

Dokumenty a formuláře

 

Jídelníček

Seznam alergenů

Informace pro rodiče a odhlášky a přihlášky

Cena stravného

Vnitřní řád školní jídelny

Dodatek ke školnímu stravování

Závazná přihláška ke školnímu stravování

Pitný režim

Skupiny strávníků

Skupiny potravin sledované ve spotřebním koši

 
 

Správní zaměstnanci

Miroslava Boudová

Vedoucí stravování, tel. 725 847 971

Anna Matějková

Kuchařka

Miroslava Křížová

Uklízečka

 

©2019 Základní a mateřská škola Studenec