• katerinachladkova

Zápis do MŠ

Vážení rodiče budoucích školkáčků,


zápis do MŠ bude i tento rok bez přítomnosti dětí a rodičů. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy můžete stáhnout na internetových stránkách v záložce "Mateřská škola" nebo si jej můžete po domluvě vyzvednou v MŠ. Vyplněné žádosti, včetně vyjádření lékaře o zdravotním stavu dítěte (je součástí žádosti) a kopie rodného listu (kopie rodného listu bude sloužit k identifikaci dítěte a zákonného zástupce, poté bude skartována) odevzdávejte přímo do MŠ nebo posílejte poštou v období od 3. 5. 2021 do 10. 5. 2021. Na konci května budou zveřejněny výsledky zápisu na webových stránkách školy.

46 zobrazení0 komentář

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše