• katerinachladkova

Podrobnosti k zápisu do MŠ

Vážení rodiče,

vzhledem k současné situaci, níže uvádíme podrobnější informace k zápisu do MŠ.


Podání žádosti

Žádost o přijetí do mateřské školy je ke stažení na stránkách školy www.zs-studenec.cz v sekci Mateřská škola – Dokumenty pod názvem "Žádost o přijetí do MŠ". Pokud nemáte možnost si dokumenty k zápisu vytisknout, nechali jsme pro vás pár kopií v Jednotě, Studenec.


Doručení přihlášky

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě.

Přihlášku je možné doručit následujícími způsoby:

1. do datové schránky školy,

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),

3. poštou, případně do poštovní schránky v areálu ZŠ a MŠ

4. osobní podání: po telefonické domluvě ve smluvený den a hodinu do 16. 5. 2020, tel. 602 649 253, při dodržení všech zákonných podmínek (roušky, ….)


Pro doložení rodných listů platí, že stačí odeslat jejich prostou kopií dálkovým způsobem.


Potvrzení od lékaře

V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti je třeba:

1. prohlášení zákonného zástupce, že je dítě řádně očkované (čestné prohlášení – ke stažení v sekci „Mateřská škola - Dokumenty“), a

2. doložení kopie očkovacího průkazu.

Dále se již nedokládá žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.


Kritéria přijetí do MŠ jsou uvedeny v sekci „Dokumenty“.

0 zobrazení
 

©2019 Základní a mateřská škola Studenec