• katerinachladkova

MŠ - Informace k docházce od 25. 5.

Vážení rodiče, 

zasíláme Vám přesné instrukce k docházce do MŠ:

  • příchod do MŠ je v době od 6,30 do 7,30 hod. ráno (poté přichází ZŠ)

  • při příchodu k MŠ zaměstnanec školy dítěti změří teplotu a až poté si ho převezme, dále zajistí umytí a dezinfekci rukou, dohlédne, případně dopomůže při převlékání (zákaz vstupu zákonných zástupců do budovy školy po celý den)

  • vyzvedávání dětí probíhá v době od 12 do 12,15 hod. a odpolední vyzvedávání v době od 15 do 15,45 hod. - zaměstnanec školy dohlédne, případně dopomůže dítěti při převlékání a poté ho předá u zadních dveří budovy zákonnému zástupci (prosíme zvoňte u zadních dveří na mladší třídu)

  • předávání dítěte při pobytu na zahradě - dítě bude převlečené a bude mít u sebe batůžek se svými věcmi, učitelka předá dítě zákonnému zástupci u vstupu do zahrady (zákaz vstupu na zahradu)

  •  z hygienických důvodů Vás žádáme, aby si děti každé ráno nosily v batůžku láhev s vlastním pitím (tyto láhve nahradí hrnečky ve třídách) - pitný režim bude zajištěn, při dopití dětem láhve doplníme, láhve prosím podepište

  • stravování - žádáme Vás o odhlašování obědů a svačinek den předem, zákaz vydávání jídla do vlastních jídlonosičů

                       - stravování probíhá v nezměněné podobě (teplé obědy)


  • školkovné - za měsíc květen bude sníženo, ostatní zůstává stejné, děti, které nenastoupí do MŠ platí udržovací poplatek 10,- Kč

  • je zakázáno nosit jídlo, hračky a plyšáky do školky!

ŽÁDÁME VÁS O PŘESNÉ DODRŽOVÁNÍ ČASŮ PŘI PŘÍCHODECH A ODCHODECH. 

0 zobrazení
 

©2019 Základní a mateřská škola Studenec