• veronikamatejkova

Informace k nástupu dětí do školy

Vážení rodiče,

přestože nemáme ve školách ještě všechny potřebné informace, chci touto formou odpovědět na Vaše četné dotazy především k nástupu dětí prvního stupně 25.5.2020 do školy.

Ráda bych shrnula, co k dnešnímu dni, tedy 23.4.2020, o nástupu dětí z prvního stupně víme:

Část dětí do školy nebude moci přijít ze zdravotních důvodů nebo ze zdravotních důvodů členů rodiny. Čekáme na informace z MŠMT, o jaké zdravotní důvody se bude jednat. Část rodičů chce o děti dál doma pečovat a nebude do školy děti dávat. Školní docházka nebude do prázdnin povinná a prioritní zůstane na doporučení ministra distanční (dálková výuka). Znamená to tedy, že děti, které budou doma, rozhodně nebudou o nic ochuzeny, paní učitelky se jim budou věnovat tak, jak to dělají nyní.

Někteří rodiče naopak potřebují dítě do školy např. z pracovních důvodů dát. MŠMT pro tyto rodiny tedy otvírá školy a nabízí jim určité odlehčení. Jde tedy podle slov ministra spíše o sociální službu. V některých rodinách se domácí výuka příliš nedaří. I pro tyto děti je především znovuotevření škol důležité.

Pan ministr a především epidemiologové neočekávají, že většina dětí půjde do školy. Ani my to neočekáváme. Nebyl by to dobrý nápad. Dodržovat zásady hygieny zvláště u malých dětí nebude jednoduché. V provozu asi nebude jídelna, tělocvična, školní hřiště je také s otazníkem. Ani šatny nemají děti využívat.

Ve školách nevzniknou klasické třídy, ale školní skupiny do 15 dětí. Učit a dohlížet na školní skupiny budou učitelky a vychovatelka. Děti pod jejich vedením budou plnit stejné úkoly, jako děti doma. Úkoly pro obě skupiny dětí bude na dálku připravovat paní učitelka, a ta bude úkoly dětem také opravovat a psát jim zpětnou vazbu. Rodiče mají ještě hodně času na rozhodnutí o nástupu dítěte do školy. V květnu rozešleme dětem přihlášky i čestné prohlášení o zdraví žáka a rodiny. Podle počtu přihlášených dětí bude v květnu stanovena provozní doba školní skupiny. Dopolední provoz určitě zajistíme, odpolední podle našich možností.

Doporučuji Vám se také podívat na rozhovor s ministrem školství Plagou, kde to pěkně to vysvětluje


https://video.aktualne.cz/dvtv/do-skoly-se-pujde-i-bez-jidelen-na-severu-nemaji-deti-teple/r~9e82d74683fb11ea9c800cc47ab5f122/


Přeji Vám i dětem pěkné dny, hodně trpělivosti a zdraví

Mgr. Jaroslava Nevrklová


134 zobrazení0 komentář

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Focení