• veronikamatejkova

Ředitelské volno

Udělení ředitelského volna 16. listopadu 2020

V souladu s § 24 odst. 2 zák. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), uděluje ředitelka 16. listopadu 2020 žákům základní školy ředitelské volno.

Školní družina a školní jídelna nebudou pro žáky ZŠ v tento den v provozu.


29 zobrazení
 

©2019 Základní a mateřská škola Studenec