O škole

ZŠ a MŠ Studenec je málotřídní škola se dvěma třídami pro 1. – 5. ročník.

V budově je rovněž umístěna mateřská škola s jedním oddělením.

Školu navštěvuje v roce 2009/2010 39 žáků a oddělení MŠ 17 dětí.

Budova školy je umístěna na samostatném školním pozemku na severním okraji obce poblíž sportovního areálu u sokolovny.

Školu a školku navštěvují děti ze Studence, Okarce a části Zelená Hospoda. Svoz je zajišťován školním autobusem.

Škola i školka je dobře vybavena. Pro výuku jsme v minulém roce získali prostřednictví energoregionu 2020 příspěvek na vybavení učeben interaktivními tabulemi a ozvučení. Tato nová pomůcka je maximálně využívána napříč všemi předměty a je pro nás novým a výborným pomocníkem ve výuce.

Výuka angličtiny je zařazena již od první třídy a seznamování s jazykem probíhá i v rámci předškolní výchovy.

Podle potřeby je zařazováno doučování žáků.(Hlavně ČJ a M)

Škola se podílí i na veřejném životě v obci a pořádá každoročně několik akcí pro veřejnost.(Adventní a jarní koncerty v kapli sv. Václava, vítání občánků, setkání důchodců a další nepravidelná veřejná vystoupení.

V budově školy je pravidelné cvičení jógy pro dospělé, výtvarné dílny pro rodiče a děti apod. (Pletení z pedigu, keramika, adventní věnce, velikonoční tvoření….)

Jednou týdně se schází sportovně turistický kroužek. Škola pořádá již několik let společně se Sokolem Studenec Sportovní pětiboj pro malé školy z okolí.

Mládež, učitelé a děti zajišťují rovněž pravidelně Tříkrálovou sbírku v měsíci lednu.

Tradiční je rovněž i každoroční spaní ve škole k výročí H.CH. Andersena a společné čtení knih dětí i rodičů.

Škola poskytuje po dohodě i ubytování různým dětským organizacím (Junák, Pionýr a Sokol).

Rovněž jsou prostory po dohodě k dispozici místním společenským organizacím k volnočasovým aktivitám.(Cvičení Sokola)

Všechny školní akce jsou prezentovány v naší fotogalerii.

Jsme partnerem projektu Individualizace a evaluace - cesta ke klíčovým kompetencím
Jsme partnerem projektu Individualizace a evaluace - cesta ke klíčovým kompetencím